Μπορείτε να επισκευάσετε τα γυαλιά μου;

Μεταφράσεις
Μπορείτε να επισκευάσετε τα γυαλιά μου; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close