Μπορείτε να μεταφέρετε αυτές τις φωτογραφίες σε CD, παρακαλώ;

Μεταφράσεις
Μπορείτε να μεταφέρετε αυτές τις φωτογραφίες σε CD, παρακαλώ; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close