Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει;

Μεταφράσεις
Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close