Μπορείτε να μου προτείνετε ένα καλό εστιατόριο;

Μεταφράσεις
Μπορείτε να μου προτείνετε ένα καλό εστιατόριο
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close