Μπορείτε να μου προτείνετε ένα ξενοδοχείο;

Μεταφράσεις
Μπορείτε να μου προτείνετε ένα ξενοδοχείο
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close