Μπορείτε να ρυθμίσετε τις δέστρες μου, παρακαλώ;

Μεταφράσεις
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις δέστρες μου, παρακαλώ; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close