Μπορείτε να στείλετε όχημα οδικής βοήθειας;

Μεταφράσεις
Μπορείτε να στείλετε όχημα οδικής βοήθειας; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close