Μπορείτε να σφίξετε τις δέστρες μου, παρακαλώ;

Μεταφράσεις
Μπορείτε να σφίξετε τις δέστρες μου, παρακαλώ; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close