Μπορείτε να το επαναλάβετε, παρακαλώ;

Μεταφράσεις
Μπορείτε να το επαναλάβετε, παρακαλώ; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close