Μπορούμε να επισκεφθούμε την εκκλησία;

Μεταφράσεις
Μπορούμε να επισκεφθούμε την εκκλησία
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close