Μπορώ να έχω μία ακόμα τσάντα, παρακαλώ;

Μεταφράσεις
Μπορώ να έχω μία ακόμα τσάντα, παρακαλώ; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close