Μπορώ να έχω πίσω την προκαταβολή, παρακαλώ;

Μεταφράσεις
Μπορώ να έχω πίσω την προκαταβολή, παρακαλώ; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close