Μπορώ να μιλήσω στην κ. ..., παρακαλώ;

Μεταφράσεις
Μπορώ να μιλήσω στην κ. ..., παρακαλώ; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close