Μπορώ να μιλήσω στον κ. ...;

Μεταφράσεις
Μπορώ να μιλήσω στον κ. ...; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close