Μπορώ να τηλεφωνήσω στην πατρίδα μου;

Μεταφράσεις
Μπορώ να τηλεφωνήσω στην πατρίδα μου; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close