Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή σας;

Μεταφράσεις
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή σας; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close