Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σας, παρακαλώ;

Μεταφράσεις
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σας, παρακαλώ; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close