Νικόλαος

Μεταφράσεις

Νικόλαος

Nicolaus

Νικόλαος

Nicholas

Νικόλαος

Nikolao

Νικόλαος

Nicolás

Νικόλαος

Nicolas

Νικόλαος

Miklós

Νικόλαος

Nikulás

Νικόλαος

Nicola

Νικόλαος

Mikuláš

Νικόλαος

Nikolaus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close