Νόσος Αλτσχάιμερ

Μεταφράσεις

Νόσος Αλτσχάιμερ

مَرَض الزيـمر

Νόσος Αλτσχάιμερ

Alzheimerova choroba

Νόσος Αλτσχάιμερ

Alzheimers

Νόσος Αλτσχάιμερ

Alzheimerkrankheit

Νόσος Αλτσχάιμερ

Alzheimer's disease

Νόσος Αλτσχάιμερ

enfermedad de Alzheimer

Νόσος Αλτσχάιμερ

Alzheimerin tauti

Νόσος Αλτσχάιμερ

maladie d’Alzheimer

Νόσος Αλτσχάιμερ

Alzheimerova bolest

Νόσος Αλτσχάιμερ

morbo di Alzheimer

Νόσος Αλτσχάιμερ

アルツハイマー病

Νόσος Αλτσχάιμερ

알츠하이머병

Νόσος Αλτσχάιμερ

ziekte van Alzheimer

Νόσος Αλτσχάιμερ

Alzheimers sykdom

Νόσος Αλτσχάιμερ

choroba Alzheimera

Νόσος Αλτσχάιμερ

doença de Alzheimer

Νόσος Αλτσχάιμερ

болезнь Альцгеймера

Νόσος Αλτσχάιμερ

Alzheimers sjukdom

Νόσος Αλτσχάιμερ

โรคลืม อัลไซเมอร์

Νόσος Αλτσχάιμερ

Alzheimer hastalığı

Νόσος Αλτσχάιμερ

bệnh Alzheimer

Νόσος Αλτσχάιμερ

阿尔茨海默病
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close