Παρακαλώ, φωνάξτε το γιατρό για τα επείγοντα περιστατικά

Μεταφράσεις
Παρακαλώ, φωνάξτε το γιατρό για τα επείγοντα περιστατικά 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close