Πεδεμόντιο

Μεταφράσεις

Πεδεμόντιο

Piedmont

Πεδεμόντιο

monte, piede, Piemonte
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close