Περιστερά

Μεταφράσεις

Περιστερά

Coloma

Περιστερά

Holubice

Περιστερά

Duen

Περιστερά

Taube

Περιστερά

Columba

Περιστερά

Kolombo

Περιστερά

Columba

Περιστερά

کبوتر

Περιστερά

Kyyhkynen

Περιστερά

Colombe

Περιστερά

Galamb

Περιστερά

Colomba

Περιστερά

はと座

Περιστερά

비둘기자리

Περιστερά

Columba

Περιστερά

Balandis

Περιστερά

Duif

Περιστερά

Gołąb

Περιστερά

Columba

Περιστερά

Голубь

Περιστερά

Holubica

Περιστερά

Duvan

Περιστερά

กลุ่มดาวนกเขา

Περιστερά

Columba

Περιστερά

Голуб

Περιστερά

天鸽座
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close