Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία;

Μεταφράσεις
Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close