Ποιο είναι το χάντικάπ σας;

Μεταφράσεις
Ποιο είναι το χάντικάπ σας; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close