Πού είναι ο πιο κοντινός ορεινός σταθμός της υπηρεσίας διάσωσης;

Μεταφράσεις
Πού είναι ο πιο κοντινός ορεινός σταθμός της υπηρεσίας διάσωσης; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close