Πράσινο Ακρωτήριο

Μεταφράσεις

Πράσινο Ακρωτήριο

Kap Verde

Πράσινο Ακρωτήριο

Cape Verde

Πράσινο Ακρωτήριο

Cap-Vert

Πράσινο Ακρωτήριο

Cabo Verde
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close