Πρόεδρος εταιρείας

Μεταφράσεις

Πρόεδρος εταιρείας

výkonný ředitel

Πρόεδρος εταιρείας

administrerende direktør

Πρόεδρος εταιρείας

Generaldirektor

Πρόεδρος εταιρείας

CEO

Πρόεδρος εταιρείας

presidente, presidente del consejo de administración

Πρόεδρος εταιρείας

toimitusjohtaja

Πρόεδρος εταιρείας

PDG

Πρόεδρος εταιρείας

glavni izvršni direktor

Πρόεδρος εταιρείας

direttore generale

Πρόεδρος εταιρείας

最高経営責任者

Πρόεδρος εταιρείας

최고 경영자

Πρόεδρος εταιρείας

president-directeur

Πρόεδρος εταιρείας

adm.dir.

Πρόεδρος εταιρείας

dyrektor naczelny

Πρόεδρος εταιρείας

presidente executivo

Πρόεδρος εταιρείας

VD

Πρόεδρος εταιρείας

ตัวย่อของเจ้าหน้าที่ระดับสูง

Πρόεδρος εταιρείας

CEO

Πρόεδρος εταιρείας

Tổng Giám đốc Điều hành

Πρόεδρος εταιρείας

首席执行官
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close