Πύρρειος νίκη

Μεταφράσεις

Πύρρειος νίκη

Pyrrhussieg

Πύρρειος νίκη

victoire à la Pyrrhus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close