Ρουμάνος

Μεταφράσεις

Ρουμάνος

Român

Ρουμάνος

رومانيّ

Ρουμάνος

Rumun

Ρουμάνος

rumæner

Ρουμάνος

Rumäne

Ρουμάνος

Romanian

Ρουμάνος

rumano

Ρουμάνος

romanialainen

Ρουμάνος

Roumain

Ρουμάνος

Rumunj

Ρουμάνος

rumeno

Ρουμάνος

ルーマニア人

Ρουμάνος

루마니아 사람

Ρουμάνος

Roemeen

Ρουμάνος

rumener

Ρουμάνος

Rumun

Ρουμάνος

romeno

Ρουμάνος

румын, румыны

Ρουμάνος

rumän

Ρουμάνος

ชาวโรมาเนีย

Ρουμάνος

Rumen

Ρουμάνος

người Rumani

Ρουμάνος

罗马尼亚人
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close