Σανσκριτική

Μεταφράσεις

Σανσκριτική

sanscrit

Σανσκριτική

sánscrito

Σανσκριτική

dialéctica, dialética, sânscrito
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close