Σαπφώ

Μεταφράσεις

Σαπφώ

Sapfo

Σαπφώ

Sappho

Σαπφώ

Sappho

Σαπφώ

Sapfo

Σαπφώ

Safo

Σαπφώ

Sappho

Σαπφώ

סאפפו

Σαπφώ

サッポー

Σαπφώ

Sappho

Σαπφώ

Safona

Σαπφώ

Safo

Σαπφώ

Sapfo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close