Σημ.

Μεταφράσεις

Σημ.

pozn.

Σημ.

NB

Σημ.

NB

Σημ.

NB

Σημ.

nota

Σημ.

huom.

Σημ.

NB

Σημ.

NB

Σημ.

NB

Σημ.

注意せよ

Σημ.

주의

Σημ.

NB

Σημ.

NB

Σημ.

obs

Σημ.

หมายเหตุ

Σημ.

lưu ý

Σημ.

附注
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close