Στέφανος Βόρειος

Μεταφράσεις

Στέφανος Βόρειος

Corona Boreal

Στέφανος Βόρειος

Severní koruna

Στέφανος Βόρειος

Nordlige Krone

Στέφανος Βόρειος

Nördliche Krone

Στέφανος Βόρειος

Corona Borealis

Στέφανος Βόρειος

Boreala Krono

Στέφανος Βόρειος

Corona Borealis

Στέφανος Βόρειος

Pohjan kruunu

Στέφανος Βόρειος

Couronne Boréale

Στέφανος Βόρειος

Sjeverna kruna

Στέφανος Βόρειος

Északi Korona

Στέφανος Βόρειος

Corona Boreale

Στέφανος Βόρειος

かんむり座

Στέφανος Βόρειος

북쪽왕관자리

Στέφανος Βόρειος

Corona Borealis

Στέφανος Βόρειος

Šiaurės Vainikas

Στέφανος Βόρειος

Noorderkroon

Στέφανος Βόρειος

Korona Północna

Στέφανος Βόρειος

Corona Borealis

Στέφανος Βόρειος

Coroana Boreală

Στέφανος Βόρειος

Северная Корона

Στέφανος Βόρειος

Severná koruna

Στέφανος Βόρειος

Norra kronan

Στέφανος Βόρειος

กลุ่มดาวมงกุฎเหนือ

Στέφανος Βόρειος

Corona Borealis

Στέφανος Βόρειος

Північна Корона

Στέφανος Βόρειος

北冕座
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close