Συμπεριλαμβάνεται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος;

Μεταφράσεις
Συμπεριλαμβάνεται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close