Τι θερμοκρασία έχει;

Μεταφράσεις
Τι θερμοκρασία έχει; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close