Το γεύμα ήταν εξαιρετικό

Μεταφράσεις
Το γεύμα ήταν εξαιρετικό 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close