Το δωμάτιο έχει πολύ θόρυβο

Μεταφράσεις
Το δωμάτιο έχει πολύ θόρυβο 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close