Το δωμάτιο δεν είναι καθαρό

Μεταφράσεις
Το δωμάτιο δεν είναι καθαρό 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close