Το δωμάτιο διαθέτει θέρμανση;

Μεταφράσεις
Το δωμάτιο διαθέτει θέρμανση
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close