Το δωμάτιο διαθέτει τηλεόραση;

Μεταφράσεις
Το δωμάτιο διαθέτει τηλεόραση
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close