Το δωμάτιο είναι πολύ κρύο

Μεταφράσεις
Το δωμάτιο είναι πολύ κρύο 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close