Το δωμάτιο είναι πολύ μικρό

Μεταφράσεις
Το δωμάτιο είναι πολύ μικρό 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close