Το μουσείο είναι ανοικτό κάθε μέρα;

Μεταφράσεις
Το μουσείο είναι ανοικτό κάθε μέρα; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close