Το παρκόμετρο είναι χαλασμένο

Μεταφράσεις
Το παρκόμετρο είναι χαλασμένο 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close