Το ποδήλατο έχει πίσω φρένα;

Μεταφράσεις
Το ποδήλατο έχει πίσω φρένα; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close