Υπάρχει κλειστό κύκλωμα για βαρήκοους;

Μεταφράσεις
Υπάρχει κλειστό κύκλωμα για βαρήκοους; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close