φαξ

Μεταφράσεις

φαξ

faxفَاكْسfaxfaxFaxfaxfaksifaxfaksfaxファックス팩스faxfaksfaksfaxфаксfaxโทรสารfaksmáy fax传真факс傳真פקס (faks)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
1. συσκευή αποστολής κειμένου μέσω τηλεφωνικής γραμμής στέλνω έγγραφο με φαξ
2. το κείμενο που στέλνεται με φαξ Έλαβα ένα φαξ.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close