Φωνητικός

Μεταφράσεις

Φωνητικός

phonetic, vocal

Φωνητικός

phonétique, vocal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close