Χρειάζομαι πιστοποιητικό καταλληλότητας για πτήση

Μεταφράσεις
Χρειάζομαι πιστοποιητικό καταλληλότητας για πτήση 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close