άβακας

Μεταφράσεις

άβακας

Abakus

άβακας

abacus

άβακας

abako

άβακας

ábaco

άβακας

abaque

άβακας

אבקוס
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close